O Akademii

Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Uczniowie w trakcie roku akademickiego uczestniczą w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. Akademia Przedsiębiorczości WE SGGW” składa się z dwóch etapów:

Etap I  – obejmuje zajęcia w ramach Akademii. Program Akademii jest podzielony na trzy części. Pierwsza część odbywa się na Wydziale goszczącym (WE lub inne) i obejmuje wykłady tematyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia z kreowania kariery zawodowej oraz wycieczkę po kampusie SGGW. Druga część jest realizowana w szkole uczestniczącej w Akademii, gdzie przeprowadzone zostaną wykłady i warsztaty przez pracowników SGGW. Część trzecia realizowana jest zdalnie w formie wykładów e-learningowych umieszczonych na platformie Moodle WE SGGW. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, obejmują 10 spotkań łącznie 30 godz. zajęć. Zajęcia stacjonarne podzielone są na wykłady i warsztaty, odbywają się na kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej. Warunkiem ukończenia Akademii jest pozytywny wynik z testu obejmującego wiedzę z przedsiębiorczości. Uczestnicy Akademii otrzymują dyplomy ukończenia Akademii. Szkoły uczestniczące w projekcie na zakończenie uzyskują certyfikaty.

Etap II – to konkurs z zakresu przedsiębiorczości, gdzie Laureaci Konkursu uzyskują Indeks na WE, czyli mogą studiować na jednym z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Ekonomicznym SGGW.

Do udziału w Akademii zgłaszają się szkoły średnie reprezentowane przez władze szkoły lub nauczycieli, zgłaszając minimum 10 uczniów. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Zapisy trwają do 15 listopada.

img06
img06
img06